French Grand Prix ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากไวรัส

French Grand Prix ถูกกำหนดให้เป็นกิจกรรม Formal1 อันดันหนึ่งแต่ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ละบาดของไวรัสโคโรน่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครอนได้ออกมมากล่าวทางโทรทัศน์ย์ให้ประชาชทราบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ามี ข้อ จำกัด ในกิจกรรมสาธารณะจะเดินต่อไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้การแข่งขัน

Formal1รอบรองชิงชนะเลิสของประเทศฝรั่งเศสจะจัดขึ้นที่สนาม Circuit Paul Ricard ใกล้กับเมื่อ Mareille ในวันที่ 28 มิถุนายน

French Grand Prix ถูกกำหนดให้เป็นกิจกรรม Formal1 อันดันหนึ่งแต่ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ละบาดของไวรัสโคโรน่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครอน

การแข่งขัน Formal1 ยังไม่สามารถยืนยันสถานการณ์รอบการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อได้รับการติดต่อ

ทั้งนี้ทาง Macron กล่าวว่าการปิดการใช้งานของฝรั่งเศสจะขยายออกไปจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคมหลังจากนั้น Creches และการเปิดโรงเรียนประถมศึกศาและมัธยมศึกจะสามารถเปิดการเรียนการส่อนได้อีกครั้งฝนขณะที่บาร์ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์จะปิดตัวลง จะไม่มีการกิจกรรมใดๆในช่วงฤดูร้อนจนกว่าจะถึงกลางเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้การเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นไปไม่ได้ว่าจะจัดงานแล้วจะมีผู้ร่วมงานถึง 135,000 คนเหมือนเมื่อปีก่อนๆ ผู้จัดการแข่งขัน

Formal1 ได้กล่าวว่ากำลังพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดเนื่องจากมองหาวีธีกำหนดค่าฤดูกาลใหม่ในปีนี้ ความหวังในปัจจุบันคือฤดูที่สามารถเริ่มจ้นขึ้นในยุโรปในช่วงฤดูร้อนและเป็นไปได้ว่าการแข่งขันครั้งแรกอาจจะจัดขึ้นเมื่อการแพร่ละบาดลดลงแล้ว ทั้งนี้ทางผู้จัดก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางกการว่าจะสามารถจะจัดงานจริงๆ ได้อย่างแน่นอนเมื่อทั้งนี้เอง เนื่องจาการแพร่ละบาดของไวรัสโคโรน่า มีผลกับเกมส์กีฬาทุกประเทศทั่วโลกแล้วในตอนนี้

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก ufabet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*