Formula 1 เผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก

Formula 1 หรือการแข่งขันรถ Formula 1 เผชิญกับการตัดสินใจที่ยาก ลำบาก เมื่อก่อนแข่งขันนั้นจะสามารถเริ่มการแข่งขันได้ในปลายปีนี้ McLaren และ ทางหัวหน้าทีม Andreas Seidl กล่าว ในตอนนี้การแข่งขันดังกล่าวกำลังอยู่ในการพิจารณาตัวเลือกจำนวนมากเพื่อเริ่มฤดูกาลหลังจากการแข่งขันเก้าครั้งแรก

ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ละบาดของไวรัสโคโรน่า ทาง Seidl ได้ออกมากกล่าว ว่ามีความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่าจากสาธารณะว่าการแข่งขันกีฬาจะเกิดขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นในทีวีเท่านั้น ผู้จัดการแข่งขัน Formula 1 ได้กล่าวเสริมอีกว่า เราหวังว่าจะเริ่มฤดูกาลใหม่ได้ถึง 18 หรือ 19 ชาติในบางช่วงฤดูร้อนแต่ Seidl เน้นว่ากีฬาสามารถเริ่มได้เลยเมื่อสถานการสุขภาพเอื้ออำนวยและสามารถจัดการแข่งขันได้ทันที

Formula 1 หรือการแข่งขันรถ Formula 1 เผชิญกับการตัดสินใจที่ยาก ลำบาก เมื่อก่อนแข่งขันนั้นจะสามารถเริ่มการแข่งขันได้ในปลายปีนี้ McLaren และ

ในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการปกป้องคนของเราดังนั้นเราจึงไม่สามารถย้อนกลับไปได้จนกว่าเราจะรู้ว่าพนักงานของเราปลอดภัยแล้ว จากนั้นมันจะขึ้นอยู่กับแนวทางของประเทศบ้านเกิดของเรา แนวทางการ

เดินทางสำหรับชีวิตประจำวันของเรา และ เราจำเป็นต้องดูว่ามันจะช่วยให้เราสามารถเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัย ในตอนนี้เราจำเป็นต้องรอและดูสถานนะการให้ปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วเราจะสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้อย่างแน่นอนแล้วเราถึงจะสามารถจัดการแข่งขันได้

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก UFABET1688

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*